Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Preassaguovddaš/govvagalleria/Válgabires/1 Nuortaguovllu

Valgkrets 1 Østre - Listekandidater


  1 / 7 
 
1. kandidat Mariann Wollmann Magga 
1. kandidat Mariann Wollmann Magga
Mariann er oppvokst og bosatt på Sandnes i Sør-Varanger kommune. Gift og 2 barn. Hun har drevet eget IT-firma, og familien driver også reindrift. Hun kom inn på Sametinget i 2010, og er fraksjonsleder i Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen. I tillegg er hun medlem i Sametingets Kontrollutvalg, Sametingets representant i Reinprogrammet og Øvre Pasvik Nasjonalparkstyre. Mariann er opptatt av primærnæringenes vilkår og samiske barn og unges opplæringsmuligheter
 


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS