Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler
Kjersti Stenseng talerstol_300x200

Av Hagbart Grønmo

75 millioner mer til samiske formål

Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger

Partisekretær Kjersti Stenseng besøkte sametingsgruppa i forbindelse med Sametingets plenumssamling. Fire sentrale punkter er viktige å fremheve i valgkampen.

- Arbeid, skape nye arbeidsplasser og styrke rettighetene i arbeidslivet

- Kunnskap og skole

- Helse og eldreomsorg

- Klima

Stenseng lovte å følge opp Arbeiderpartiets forslag om 75 millioner kroner mer i statsbudsjettet til samiske formål. De siste års bevilgninger til samiske saker har hatt en reallønnsnedgang. Det samiske har behov for midler innen alle samfunnssektorer, derfor vil Arbeiderpartiet øke budsjettrammen betydelig i statsbudsjettet.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS