Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler
PMO 2016_280x295

Av Per Mathis Oskal

Festtaler må gjøres om til handlinger!

Jeg vil anbefale at sittende sametingsråd nå ser på muligheten for å anke konsesjonsavgjørelsen. Sametinget må være forsvarer av de små, og ikke være ...
2016-12-20 Les mer...
Geaimejohka_350x233

Fra Landbruks- og matdepartementets nettside

Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland trer i kraft 1. januar 2017

Vedtaket innebærer at den inngåtte konvensjonen av 9. desember 2014 mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak...
2016-12-19 Les mer...
John K susannefoto gl_210x140

Av John Kappfjell (foto Susanne Hætta)

Sametingsbudsjettet og institusjonene

  Arbeiderpartiet, Árja og Høyre fikk historisk flertall for sitt sametingsbudsjett for 2017. 
2016-12-15 Les mer...
VL 2016_250x233

Av Vibeke Larsen

NSR glemte å være gode ledere

2016-12-12 Les mer...
Sametingsråd Vibeke_600x400

Tiltredelseserklæring

Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et råd utgått av Arbeiderpartiet, Àrja og Høyre 9.12.2016
2016-12-09 Les mer...
VL ple_200x133

Formalisert samarbeid mellom Sametinget og KS

Vibeke Larsen vil at Sametinget skal drøfte samarbeidet med Kommunenes Sentralforbund
2016-12-05 Les mer...
Mariann W Magg_200x213

Sametingets internasjonale arbeid og engasjement

Marian Wollmann Magga  ønsker at Sametinget ser nærmere på det internasjonale samarbeidet
2016-12-05 Les mer...
Ronny profil_200x300

Ronny Wilhelmsen

Demokrati i Sápmi

Sametinget har siden sin opprettelse hatt en rivende utvikling. Økt oppslutning og deltakelse i sametingsvalgene vil derfor være nødvendig for å sikre...
2016-11-30 Les mer...
image001

Av Alessia Reina

Arbeiderpartiet er til for alle samer

Det samiske samfunnet blir ikke sterkere av ekskludering, men inkludering. Skal vi engasjere ungdom til samepolitikken må de føle seg inkludert og try...
2016-11-29 Les mer...
VL 2016_250x233

Leserinnlegg av Vibeke Larsen

NSR tar en Listhaug

Offentligheten mangler ikke på forulempede maktpersoner som blir støtt av andre meninger enn sine egne. Sist ut er Norske Samers Riksforbund (NSR).
2016-11-29 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS