Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler
Ronny 2016_280x187

Spørsmål fra Ronny Wilhelmsen til sametingsrådet

Aktivitetstilskudd til språksentrene

Hvilke vurderinger og prioriteringer har sametingsrådet gjort i tildelingen av aktivitetstilskudd til språksentrene og hva er grunnen til at språksenteret i Alta fikk mindre enn de forventet?

Gjennom intervju i Altaposten er jeg gjort kjent ved at Altta Sami Giellaguovddas ikke har fått aktivitetstilskudd av et omfang som de forventet. Jeg har også vært i kontakt med språksenteret og fått dette bekreftet. Språksentrene er viktige premissleverandører for å revitalisere og utvikle de samiske språkene, derfor må de sikres forutsigbarhet i sin finansiering.
I dette spesifikke tilfellet signaliserer Altta Sami Giellaguovddas at uteblivelse av aktivitetstilskudd kan føre til oppsigelser og/eller stans i viktige prosjekter. Prosjekter som var ment å løfte det samiske språket og kulturen i området.

Hvilke vurderinger og prioriteringer har sametingsrådet gjort i tildelingen av aktivitetstilskudd til språksentrene og hva er grunnen til at språksenteret i Alta fikk mindre enn de forventet?

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS