Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler

Sametingsrådets politiske regnskap

Sametingsrådet har ikke sittet lenge men har gjort ord til handling i samarbeid med det sivile samiske samfunnet og andre samarbeidsaktører.
2017-09-15 Les mer...
Ronny 2016[1]_280x323

Kronikk av Ronny Wilhelmsen

Samiske språk

Arbeiderpartiet går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal snakke et av de samiske språkene, de skal føle tilhørighet til et stort samisk ...
2017-09-05 Les mer...
Arild P

Av Arild P. Inga

Sametinget tar grep om rovdyrpolitikken

Gjennom en årrekke har vi sett at det totale rovdyrantallet øker. Det er en naturlig konsekvens av at eks. havørn har vært totalfredet i 50 år. Sameti...
2017-08-23 Les mer...
Kjersti Stenseng talerstol_300x200

Av Hagbart Grønmo

75 millioner mer til samiske formål

Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger
2017-07-01 Les mer...
Ronny mai 2017_300x450

Av Ronny Wilhelmsen, innlegg under plenumsmøtet

Sjølaksefiske i samiske områder

Arbeiderpartiet går inn for at forvaltningen av laksefisket overføres fra Klima- og miljødepartementet, og til Nærings- og fiskeridepartementet. Me...
2017-06-01 Les mer...
Ronny 2016_280x187

Kronikk av Ronny Wilhelmsen

Forme framtid – Erkjenne fortid

Vårt flerkulturelle samfunn har blitt utfordret av Stortinget. Utfordringen heter sannhet, eller mere rett formulert sannhetskommisjon. Det har vært e...
2017-05-31 Les mer...
Johan Vasara_200x290

Av gruppesekretær Hagbart Grønmo

Samisk helsepark har en nasjonal rolle

Samisk helsepark har et nasjonalt ansvar for alle  samiske pasienter, sa Johan Vasara fra Sametingets talestol. Vasara ba også sametingsrådet påse at ...
2017-05-31 Les mer...
Marit Kirsten A G_280x420

Av Marit Kirsten A. Gaup

Naturveileder/utmarksforvalter utdanning

  For samiske primærnæringer vil kjennskap til samisk kultur, språk og samfunnsliv være av stor betydning for de som tilsettes til å forvalte utmar...
2017-05-16 Les mer...
Ronny 2016_280x187

Spørsmål fra Ronny Wilhelmsen til sametingsrådet

Aktivitetstilskudd til språksentrene

Hvilke vurderinger og prioriteringer har sametingsrådet gjort i tildelingen av aktivitetstilskudd til språksentrene og hva er grunnen til at språksent...
2017-02-20 Les mer...
solveig Jensen_280x420

Av Solveig Jensen, Alta

Læremidler og samiske bokforlag

Jeg er fornøyd med at de samiske forlagene fortsatt er på fast bevilgning på sametingets budsjett. Det forrige råd hadde i sitt forslag foreslått å st...
2016-12-22 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS