Språk Språk
Siste nytt»Forside»Pressesenter»Artikler
Kjersti Stenseng talerstol_300x200

Av Hagbart Grønmo

75 millioner mer til samiske formål

Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger
2017-07-01 Les mer...
Ronny mai 2017_300x450

Av Ronny Wilhelmsen, innlegg under plenumsmøtet

Sjølaksefiske i samiske områder

Arbeiderpartiet går inn for at forvaltningen av laksefisket overføres fra Klima- og miljødepartementet, og til Nærings- og fiskeridepartementet. Me...
2017-06-01 Les mer...
Ronny 2016_280x187

Kronikk av Ronny Wilhelmsen

Forme framtid – Erkjenne fortid

Vårt flerkulturelle samfunn har blitt utfordret av Stortinget. Utfordringen heter sannhet, eller mere rett formulert sannhetskommisjon. Det har vært e...
2017-05-31 Les mer...
Johan Vasara_200x290

Av gruppesekretær Hagbart Grønmo

Samisk helsepark har en nasjonal rolle

Samisk helsepark har et nasjonalt ansvar for alle  samiske pasienter, sa Johan Vasara fra Sametingets talestol. Vasara ba også sametingsrådet påse at ...
2017-05-31 Les mer...
Marit Kirsten A G_280x420

Av Marit Kirsten A. Gaup

Naturveileder/utmarksforvalter utdanning

  For samiske primærnæringer vil kjennskap til samisk kultur, språk og samfunnsliv være av stor betydning for de som tilsettes til å forvalte utmar...
2017-05-16 Les mer...
Ronny 2016_280x187

Spørsmål fra Ronny Wilhelmsen til sametingsrådet

Aktivitetstilskudd til språksentrene

Hvilke vurderinger og prioriteringer har sametingsrådet gjort i tildelingen av aktivitetstilskudd til språksentrene og hva er grunnen til at språksent...
2017-02-20 Les mer...
solveig Jensen_280x420

Av Solveig Jensen, Alta

Læremidler og samiske bokforlag

Jeg er fornøyd med at de samiske forlagene fortsatt er på fast bevilgning på sametingets budsjett. Det forrige råd hadde i sitt forslag foreslått å st...
2016-12-22 Les mer...
PMO 2016_280x295

Av Per Mathis Oskal

Festtaler må gjøres om til handlinger!

Jeg vil anbefale at sittende sametingsråd nå ser på muligheten for å anke konsesjonsavgjørelsen. Sametinget må være forsvarer av de små, og ikke være ...
2016-12-20 Les mer...
Geaimejohka_350x233

Fra Landbruks- og matdepartementets nettside

Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland trer i kraft 1. januar 2017

Vedtaket innebærer at den inngåtte konvensjonen av 9. desember 2014 mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak...
2016-12-19 Les mer...
John K susannefoto gl_210x140

Av John Kappfjell (foto Susanne Hætta)

Sametingsbudsjettet og institusjonene

  Arbeiderpartiet, Árja og Høyre fikk historisk flertall for sitt sametingsbudsjett for 2017. 
2016-12-15 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS