Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Politihkka/Gávpot

GÁVPOT JA ČOAHKKEBÁIKEPOLITIHKALAŠ STRATEGIIJA SÁMI ÁLBMOGA VÁRÁS

 Sápmelaččat urbána guovlluin leat leamaš oaidnemeahttumis joavkun sámi servodagas. Odne diehtit dán joavkku birra unnán, dan dihte fertet mii háhkat eambbo dieđu vai sáhttit bidjat johtui buriid doaimmaid.

Seamma ládje go eará servodatovdánemiin ge, de fárrejit maid eambbo ja eambbo sápmelaččat gávpogiidda gos barggu lea álkit gávdnat. Dát ovdáneapmi dagaha ahte oasit sámi árbevirolaš kultuvrras mat leat čadnon árbevirolaš ássan- ja ealáhusminstarii, unnot ollislaččat. Dat buktá ođđa hástalusaid sámi giela, kultuvrra ja servodateallima bisuhan- ja ovddidanbarggu dáfus.

Dan dihte lea sámegillii ja sámi servodaga boahtteáigái hui dehálaš ahte gávpogiidda ja čoahkkebáikkiide láhččojuvvo dilli nu ahte ásahuvvojit sámi mánáidgárddit, sámegieloahpahus ja deaivvadanbáikkit. Sápmelaččat urbána guovlluin leat leamaš oaidnemeahttumis joavkun sámi servodagas. Odne diehtit dán joavkku birra unnán, dan dihte fertet mii háhkat eambbo dieđu vai sáhttit bidjat johtui buriid doaimmaid.

Dássážii lea leamaš nu ahte leat báikkálaš aktevrrat ja organisašuvnnat mat gávpogiin ja čoahkkebáikkiin leat fuolahan sámegielfálaldagaid ja kulturfálaldagaid. Dát berre leat almmolaš eiseválddiid ovddasvástádus, mas ovttasbarget nugo Sámediggi, suohkanat ja sámi ásahusat.

Bargiidbellodat áigu bargat dan ala ahte suohkanat ásahit politihkalaš lávdegottiid sámi áššiide. Seammás lea lunddolaš ahte Sámediggi dahká ovttasbargošiehtadusaid máŋggain gávpot- ja čoahkkebáikesuohkaniiguin vai sámi giella, kultuvra ja servodateallin ovddiduvvo ja ovdána.

Dearvvašvuođagažaldagaid ektui badjánit maid eambbo hástalusat go eambbosat fárrejit gávpogiidda- ja čoahkkebáikkiide. Bargiidbellodat oaidná dan dihte eanet dárbbu sámi dulkonbálvalusaide maid maiddái eará almmolaš ásahusat ja boarrásiidfuolahus sáhttet geavahit ja mii lea heivehuvvon sápmelaččaide. Bargiidbellodat áigu viidáset ahte dearvvašvuođa ja sosiála gažaldagaid plánenbargu sisttisdoallá sámi čuolbmačilgehusaid ja čovdosiid. 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS