Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Min birra/Sámepolitihkkalaš Ráđđi

Samepolitisk råd 2014 - 2016

Samepolitisk Råd er Arbeiderpartiets samiske tillitsvalgte.  Valgt på den Samepolitisk konferansen i Tromsø 19. - 20.11 2016

Navn og adresse

Region

Telefon

e-postadresse

 

Inga-Lill Sundset, leder Sjøgata 14, 8006 Bodø

Vesthavet valgkrets

902 12 095

ilsundset@gmail.com

Marius Nilsen, Mehamn

Østre valgkrets

400 94 474

mehamn1@hotmail.com

 

Per Mathis Oskal, Sørreisa

Gaisi valgkrets

977 77 552

permathis.oskal@gmail.com

Sara Ellen Anne Eira, 9520 Kautokeino

Ávjovári valgkrets

900 61 766

seaeira@gmail.com

Robert Wilhelmsen, nestleder 9515 Alta

Nordre valgkrets

416 59 560

skaidi@live.no

Tor Enok Larsen        Bj. Aaslidsvei 14d, 8690 Hattfjelldal

Sørsamisk valgkrets

416 47 755

Torenok.larsen@hotmail.com

Eli Eriksen Sveen Stockflethsgate 51B, 0461 Oslo

Sør-Norge valgkrets

900 66 100

ees@fafo.no

AUF (tiltrer med egen representant)

Mari Johnsen

22 39 61 40

auf@auf.no

Marius Johnsen Støme, Vadsø

Østre valgkrets

915 27 376

marius.stome@hotmail.com

Tiltredende

 

 

 

Marit Kirsten A. Gaup

Sametinget

950 29 397

mkag@online.no

Stein Erik Lauvås Tyttebærstien 13, 1870 Ørje

Stortinget

908 28 576

stein-erik.lauvas@stortinget.no

Eirik Aarek, pb 8743, Youngstorget 0028 Oslo

Partikontoret

932 06 913

eirik.aarek@arbeiderpartiet.no

 

Sekretær: Eirik Aarek, politisk rådgiver – Ap, Youngstorget 2 A, Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo.   Telefon: 24 14 40 00 (sentralbord) 24 14 40 01 (fax)  932 06 913 (mobil)  e-mail-adr.: eirik.aarek@arbeiderpartiet.no

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS