Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Politihkka/Guohtun, kultuvrr..
Vindmølle

Oanehisreaissu energiija

Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš konferánsa oaivvilda ahte bieggamillohuksendoarjagiid, mat geavahuvvojit ođđa ođasmahtti energiijagálduid dutkamii ja energiijahuksemii, ferte addit doppe gos energiija geavahuvvo.

Otne subsidiere stáhta bieggamillohuksema, maiddái guovlluin mat eai dárbbaš energiija. Energiija lea plánejuvvon fievrreduvvot guhkes gaskkaid. Dát mielddisbuktá energiija massima, luonddubilistemiid ja duvdá eret CO2   láđis biergobuvttadeami (boazodoalu)

Energiijagálduid huksen ferte vuohtiváldit sihke suodjaleami ja geavaheaddji dárbbu.

Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš konferánsa oaivvilda ahte bieggamillohuksendoarjagiid, mat geavahuvvojit ođđa ođasmahtti energiijagálduid dutkamii ja energiijahuksemii, ferte addit doppe gos energiija geavahuvvo.

Beaivváš- ja eananliekkasenergiija geavaheapmi lahka geavaheaddji sáhttá leat okta vuohki dustet boahttevaš energiijadárbbu.

Dehálaš oassi gávpogiid, čoahkkebáikkiid ja industriija guovlluid infrastruktuvrras fertejit maiddái leat energiijagáldot ja energiijahuksemat. Oanehisreaissu energiija ferte oažžut ovdamuni go lea sáhka konsešuvdnagieđahallamis ja doarjjaortnegiin.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS