Språk Språk
Siste nytt/Forside/Politikken/Internasjonalt samarbeid

Internasjonal solidaritet

Ambisjon

Samfunnsutvikling på urfolks premisser

Prinsipp

Urfolk selv setter i gang tiltak for samfunnsutviklingen i egne områder og lokalsamfunn i nordområdene. Dette for å sikre det materielle grunnlaget for sin kulturutøvelse.

 

Arbeiderpartiet vil:

  • At Sametinget i Norge deltar aktivt i samarbeidet med sametingene i de nordiske landene og samiske organisasjoner på russisk side.

  • At sametingene fra de nordiske landene trekkes sterkere inn som samarbeidspartnere og som premissleverandør i arbeidet med urfolksarbeidet i Barentsregionen.
  • Jobbe for samisk representasjon i Nordisk råd.
  • At Sametinget bør gå inn som partner i Nord-Norge kontoret i Brussel.
  • Etablere kontakt med urfolksgrupper og -organisasjoner med formål å støtte deres arbeid for menneskerettigheter, kulturvern.
  • At etiske standarder må utvikles ved virksomheter og engasjementer som foregår i urfolksområder.
  • At urfolk skal være egenrepresentert i FN.
  • Sikre den grenseoverskridende dimensjonen som en del av det samiske samfunnslivet.
  • Søke samarbeid med andre urfolk gjennom Arbeiderpartiets internasjonale nettverk.
  • Sluttføre forhandlingene med Nordisk samekonvensjon.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS