Giella Giella
Máŋimuš ođđasat/Forside/Politihkka/Internašuvdnalaš
svensekgrensa_220x147

Vibeke Larsen bokte

Sámi eksportaráđđi

Bargiidbellodat bivdá sámediggeráđi árvvoštallat vejolašvuođaid ásahit sámi eksportaráđi mii sáhttá veahkehit buorebut ávkkástallat máilmmiviidosaš vejolašvuođaiguin.

Disneyfilbma “Frost” lea ovdamearkan dasa ahte máilbmi háliida eanet sámi kultuvrra. Dat lea dákkár sodju mainna sápmelaččat fertet šaddat čeahpit ávkkástallat ávkin alcceseamet.

Riikkaidgaskasaš márkanis mas luondu ja sámi kultuvra šaddá eanet ja eanet áigeguovdil sihke mátkemearrin ja kulturvuđot buvttan, mii berre ásahit sámi eksportaráđi.

Jus mii geahčastit eksportaráđđái guoli várás, de mii oaidnit ahte dán orgánas lea leamaš ja lea ain stuorra mearkkašupmi Norgga márkanoassái ja erenoamážit gelbbolašvuhtii guoli ja Norgga mearraborramuša birra olgoriikkas.

Sámi buktagiin ja vásihusain lea stuorra vejolašvuohta šaddat eallingeaidnu dáđi mielde go máilmmiviidosaš ekonomiija ja ovttasdoaibma ovdána. Danne lea deaŧalaš doaibmat márkaniin ja dasa lassin ahte mis lea bajitdási orgána mii sáhttá oktiiordnet buorebut go dan mii dál dahkkojuvvo.

Dál šaddet sámi ovttaskas oassálasti menddo smávvát dasa ahte sáhttit bures birget riikkaidgaskasaš gilvvohallamis stuorra oassálastiiguin main lea stuorát kapitála. Mii dárbbašit dakkár orgána mii sáhttá čohkket fámuid, čatnat searvevuođaid, gilvit máhtu min kultuvrra birra ja erenoamážit eaiggáduššat buktagiid ja bálvalusaid ollu viidábut go dál.

Máilmmiekonomiija lea eanet čadnojuvvon oktii go ovdal, sojut leat eanet máilmmiviidosaččat go ovdal, olbmot mátkkoštit eanet ja eanet, sii áinnas ohcet dan mii lea eakti, ja mii fertet šaddat gearggusin ávkkástallat vejolašvuođaiguin.

Bargiidbellodat bivdá sámediggeráđi árvvoštallat vejolašvuođaid ásahit sámi eksportaráđi mii sáhttá veahkehit buorebut ávkkástallat máilmmiviidosaš vejolašvuođaiguin.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS