Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler
Marit Kirsten A G_280x420

Av Marit Kirsten A. Gaup

Naturveileder/utmarksforvalter utdanning

 

For samiske primærnæringer vil kjennskap til samisk kultur, språk og samfunnsliv være av stor betydning for de som tilsettes til å forvalte utmarksarealene.

 En vesentlig del av de som utdanner seg til forvaltere av utmarka er rekruttert fra byområdene med minimal kjennskap til samiske forhold. 

Det vil være en styrke for Statens naturoppsyn SNO at flere naturveiledere/utmarksforvaltere kommer fra den nordlige landsdelen.

Sametinget ser det som en fordel at naturveiledere/utmarksforvaltere har en større kulturell forståelse, i de områder der de skal ha sitt fremtidige virke. Sametinget foreslår et det etableres en naturveileder/utmarksforvalter utdanning ved ett av de videregående skolene i Nord-Norge.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS