Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
Runar og RW_300x315

Av Ronny Wilhelmsen

Nordnorsk kulturavtale med tydelig samisk profil

Fylkestinget behandlet onsdag14.juni  Sak 22/17 Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021. Jeg er glad for at den nye avtalen har fått en tydeligere samisk profil. Dette viser at samiske kulturutøvere holder en høy kvalitet som er tilpasset befolkningen inn i framtiden.

Arbeiderpartiet i Nord-Norge går foran med sine samarbeidspartnere for å sikre samisk kultur gjennom fylkeskommunene også, vårt samfunn er mangfoldig- sier Ronny Wilhelmsen fylkestingsrepresentant og presidentkandidat for Arbeiderpartiet. 

 

Beaivváš er tatt inn i kulturavtalen med 4,8 mill. i perioden, i tillegg er Sámi dáiddaguovddáš tatt inn i avtalen mellom Finnmark og Troms med 2,4 mill. i perioden. I dag hører jeg jubelen fra Kautokeino og ordfører Johan Vasara, den rekker helt til kysten, til Hammerfest – avslutter Wilhelmsen med.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS