Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
Ronny 2016_300x200

Av gruppesekretær Hagbart Grønmo

Ronny Wilhelmsen ny parlamentarisk leder

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen ble sist helg valgt som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget. Ronny er 47 år, oppvo...
2017-10-03
laks og pukk_340x255

Krever laksefelle og tiltak mot pukkellaks

- Det er viktig at vi igangsetter tiltak for å hindre pukkellaksen i å gyte i finnmarkselvene. Den store mengden av den uønskede arten må tas på alvor...
2017-08-14 Les mer...

Av Marit Kirsten A. Gaup

Sannhetskommisjonen og videre prosess

  Stortinget har nå vedtatt at det skal opprettes en kommisjon som skal undersøke fornorskningsprosessene ovenfor samer og kvener. Selv om Hø...
2017-06-27 Les mer...
John vår 1917_300x200

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nordland gjør ikke jobben sin. Grensegjerdet i Børgefjell må opp igjen

Etter at grensekonvensjonene sluttet å gjelde, har det vært minimalt med vedlikehold av grensegjerdet i Børgefjell. 
2017-06-22 Les mer...
Runar og RW_300x315

Av Ronny Wilhelmsen

Nordnorsk kulturavtale med tydelig samisk profil

Fylkestinget behandlet onsdag14.juni  Sak 22/17 Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021. Jeg er glad for at den nye avtalen har fått en tydeligere sami...
2017-06-19 Les mer...
Tom S_300x259

Av Tom Sottinen

A’vv Saami Musea, et senter for den østsamiske kulturen

Sametingsrådet proklamerte i sin samarbeidsavtale aktivt å følge opp ferdigstillelsen av A’vv Saami Musea, og det er gledelig at det østsamiske museet...
2017-06-17 Les mer...
Marit Kirsten A G_280x420

Av Marit Kirsten A. Gaup

Sametinget skal ikke påta seg statlige oppgaver

NSR fikk heldigvis ikke flertall for sitt forslag om å påta seg oppgaver som er fylkesmannens og statlige organers ansvarsområde
2017-06-01 Les mer...
Ronny 2016[1]_280x323

Av Tom Sottinene og Ronny Wilhelmsen

Støtte til kampen mot den nye Tanaavtalen

Regjeringens behandling av lokalbefolkningen langs Tanavassdraget er forkastelig, dette kan på sikt svekke våre kollektive rettigheter, sier president...
2017-05-31 Les mer...
gr plenum mai 2017_550x336

Slår ring om Jovsset Ante!

Arbeiderpartiets sametingsgruppe slår ring om Jovsset Ante Sara og hans kamp mot staten gjennom behandling i Høyesterett om rett til grunnlaget for si...
2017-05-29 Les mer...
Ronny 2016[1]_280x323

Sørsamenes framtid avgjøres nå, samarbeid på Stortinget vil hjelpe sørsamenes språk, kultur og næringer.

- Det er veldig positivt at stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har sett utfordringene i sørsamiske samfunn, sier Arbeide...
2017-05-23 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS