Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter

Av Vibeke Larsen

Med solidaritet bygger vi en rettferdig verden

 Norsk Folkehjelp har partnerorganisasjoner som hjelper flyktninger i Syria og nærområdene. Det er her de fleste av flyktningene befinner seg, og det ...
2015-09-10 Les mer...
rein Børselvnes_160x158

Landbruks- og matdepartementets nettside

917 årsverk i reindriften

Antall årsverk blir beregnet hvert år utfra blant annet antall siidaandeler og reineiere og publiseres i Reindriftsforvaltningens Totalregnskapet for ...
2014-08-05 Les mer...
Trond bru_200x152

Sett Elsa Laula Renberg på pengeseddelen

-Det er på tide at en samisk profil også pryder en pengeseddel og Elsa Laula Renberg er en selvskreven profil nå når vi nærmer oss 2017, sier parlamen...
2014-02-05 Les mer...
Mariann M2

Spørsmål til sametingsrådet etter Sametingets forretningsorden § 21.

Ivaretakelse av reindriftens innsigelsesrett

Hvor langt er Sametingsrådet kommet i arbeidet om ivaretakelse av samisk og reindriftsfaglig medvirkning
Les mer..
Vibeke 200200

Hvor handlingslammet ønsker sametingsrådet å fremstå?

Sametingsrådet oppfordres til å brette opp ermene og jobbe aktivt for å skape forståelsen for betydningen av likeverdige helsetilbud og etablering av ...
Les mer››
julehilsen

Julehilsen

2013-12-20 Les mer...
Johan Vasara

Av Johan Vasara

Utfordrer Kautokeino kommune

Kautokeino kommune oppfordres til å ta kontant med Sametinget med hensikt å få til en næringsavtale til å stake ut veien for utvikling av flere privat...
2013-12-19 Les mer...
Mariann W pro

Fiskerimanntallsforskrift endringen er godt nytt

I vedlagte pressemelding sier sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga blant annet: Arbeiderpartiet er fornøyd med at Regjeringen øker ...
2013-12-18 Les mer...
Vibeke Larsen

Kronikk av Vibeke Larsen

For sameungdommen

Det finnes en gruppe samfunnsdebattanter som nesten uimotsagt bedriver samekritikk. Det bør vi ikke være ukritiske til.
2013-12-11 Les mer...
Per Mathis Oskal

Av Per Mathis Oskal

Riksrevisjonen må se på rovviltpolitikken

Det hersker en betydelig bekymring innen beitenæringene med hensyn til tap av beitedyr, som er forårsaket av fredet rovvilt og en kongeørn.
2013-12-10 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS