Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Billedgalleri

Av gruppesekretæren

Sametingsbygget utvides

Gravearbeidet på tomta til ny kontorfløy i Karasjok er igangsatt

I uke 34 startet gravemaskinen med å klargjøre tomta til nytt administrasjonsbygg i Karasjok. Tomta er den tidligere slakteritomta på vestsiden av dagens sametingsbygg. Bygget skal være innflyttingsklart høsten 2015. Planen er å bygge en glassgang fra nåværende bygg og til tilbygget. Bygget blir i to etasjer og skal i det vesentlige inneholde kontorlokaler og noen møterom.

utvid innsl.jpg

Forbindelsesbroen blir fra andre etasjen i eksisterende bygg.

Arkitekten for tilbygget er samme arkitekt som tegnet eksisterende bygg, Stein Halvorsen. Tilbygget er på 1520 kvadratmeter, kostnadsrammen er 75,4 millioner kr. Statsbygg oppfører bygget og har byggeledelsen.

utvid gravemask.jpg

Snescooterløypa som gikk over tomta er regulert til området vest for nytomta.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS