Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Artikler
Johan Vasara_200x290

Av gruppesekretær Hagbart Grønmo

Samisk helsepark har en nasjonal rolle

Samisk helsepark har et nasjonalt ansvar for alle  samiske pasienter, sa Johan Vasara fra Sametingets talestol. Vasara ba også sametingsrådet påse at Alta Nærsykehus realiseres med tilhørende fødeavdeling.

 

Johan Vasara er betenkt over Helse Finnmarks nedprioritering av planene med utbyggingen av Samisk helsepark. Fra sametingets talestol henstilte han sametingsrådet om å jobbe videre med å påvirke beslutningstakerne til fortsette den videre planleggingen. Er det slik å forstå at Helse Finnmark ikke tar hensyn til samiske pasienter?

Vasara er også bekymret over at utvidelseplanene med Alta nærsykehus er redusert til 4000 m2. Det er viktig for hele regionen at nærsykehuset realiseres bl.a. for å sikre en fødeavdeling ved sykehuset, fødende fra vestfylket vil måtte forsere blant annet Sennalandet, som sist vinter har vært stengt 40 ganger. De fødende fortjener er bedre tilbud, ved at nærsykehuset i Alta fullføres etter de opprinnelige planer.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS