Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger

Av Marit Kirsten A. Gaup

Sannhetskommisjonen og videre prosess

 

  • Stortinget har nå vedtatt at det skal opprettes en kommisjon som skal undersøke fornorskningsprosessene ovenfor samer og kvener. Selv om Høyre og FrP stemte mot var det et stort flertall i Stortinget som ønsket kommisjon, - sier Marit Kirsten A. GaupMKAG 2016_230x251.jpg

Gjennom prosessen mot vedtaket har Arbeiderpartiets samepolitiske organisering gjennom presidentkandidat Ronny Wilhelmsen hatt møter og kontakt med sentrale folk i Arbeiderpartiet. Partikontoret på Youngstorget, Stortingsgruppa, fraksjonen i stortingskomiteen og saksordfører Martin Kolberg, har vært viktige bidragsytere i å få til et flertall i Stortinget, - sier Gaup, disse har satt samer og kvener i førersetet for prosessene.

Jeg har også merket meg at sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren har vært aktiv i mediene etter vedtaket i Stortinget. Hun fremhever sin egen rolle og arbeid i saken, da må jeg spørre henne hvem hun har hatt møter med i Stortinget for å påvirke denne viktige prossessen? Jeg vet at NSR og Høyre har vært aktive i saken opp mot sine kontakter.

 

Nå er kommisjonsarbeidet vedtatt i Stortinget og videresendt til Presidentskapet for videre behandling og mandatutforming. Her vil vi fortsatt bidra gjennom vårt parti for å få en god oppfølging og et godt mandat. Når Stortinget har valgt å sende saken til Presidentskapet oppfatter jeg det som at Stortinget og partiene i flertallet selv har tatt grep for å sikre videre prosess.

  • Derfor anser vi i Arbeiderpartiets sametingsgruppe at behandling i Sametinget blir gjort på samme måte, ved å involvere gruppene gjennom plenumsledelsen. Vi mener at dette vil forankre mandatet og prosessen på en god måte i hele Sametinget, - avslutter Gaup.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS