Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
gr plenum mai 2017_550x336

Slår ring om Jovsset Ante!

Arbeiderpartiets sametingsgruppe slår ring om Jovsset Ante Sara og hans kamp mot staten gjennom behandling i Høyesterett om rett til grunnlaget for sin kultur. 

- Vi mener denne saken er så prinsipielt viktig, fordi den vil avgjøre hva som er tålegrensa for hvor få rein man kan leve av, og dermed ivareta sin kultur. Reintallsreduksjonen og utarmer reindrifta i Vest-Finnmark og Karasjok på sikt, og dermed er reindriftsnæringa og reindriftskulturen truet.

 

- Arbeiderpartiets sametingsgruppe har vært krystallklar på at det burde vært et bunnfradrag, slik at man hadde kunnet skjerme mindre siidaandeler og unge under etablering. Denne saken viser at vi får rett, dette ble også trukket frem under rettsakene i tingretten og i lagmannsretten.

 

Sametingsgruppa vil med dette vise sin støtte til Jovsset Ante Sara, og fremhever at han er under et umenneskelig press. Derfor vil vi bidra så godt vi kan.

 

 Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer, andre politiske partier og grupper til å gjøre det samme. Gi etter evne! Kontonummeret: 1208 49 36284 eller Vippse til 99393797

 

 

Kontaktperson: Marit Kirsten Anti Gaup                    mobil: 950 29 397            epost mkag@online.no

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS