Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
Ronny 2016[1]_280x323

Sørsamenes framtid avgjøres nå, samarbeid på Stortinget vil hjelpe sørsamenes språk, kultur og næringer.

- Det er veldig positivt at stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har sett utfordringene i sørsamiske samfunn, sier Arbeiderpartiets presidentkandidat Ronny Wilhelmsen.

De tre partiene har lagt fram forslag om at det må lages en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring. 

Dette forslaget er nå til behandling i stortingets Kommunal- og forvaltningskomite.

 

- Arbeidet for å bevare og styrke sørsamisk kultur trenger en helhetlig tilnærming og en sterk forpliktende strategi. I arbeidet med å bevare den sørsamiske kulturen har barnehager og skoler en stor oppgave. Her er kommunene og fellesskapsløsningene viktige virkemidler for framtiden, sier Wilhelmsen.

 

Han har hatt møte med flere av komiteens medlemmer og tatt opp viktige momenter for sørsamene:

 

- For at den sørsamiske befolkningen skal kunne utvikle sine næringer, kreves egne strategier utarbeidet av og i samarbeid med dem det gjelder. Reindriften har tradisjonelt vært bærende for sørsamene og er fremdeles viktig. 

Det sørsamiske språket har i mange familier overlevd fordi det snakkes i reingjerdet, på fjellet under høsting fra naturen og i hjemmet.

 

-For å løfte det sørsamiske språket må det lages en konkret plan for hvordan dette skal gjennomføres, mener Wilhelmsen.

Vi må også forplikte regjeringen på å sikre nødvendige og bedre læremidler, flere samisklærere, etterutdanning av lærere ol. Her er det viktig at alt sees i sammenheng med tiltak også innen kultur og næring for å kunne løfte det sørsamiske fellesskapet.

 

Jeg håper at regjeringspartiene vil være med på å løfte det sørsamiske fellesskapet gjennom å støtte forslaget og igangsette arbeidet med en stortingsmelding, avslutter Wilhelmsen med

 

 Ronny Wilhelmsen Mobil: 900 20 789

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS