Språk Språk
Siste nytt/Forside/Sørsamisk
John Kappfj_200x300

Av John Kappfjell

Chronic Wasting Disease kan ramme tamreindrifta

  Veterinærinstituttet melder om påvisning av en smittsom sykdom hos elg i Selbu, tidligere i år har samme sykdommen rammet ei villreinsimle i Nord...
2016-06-17 Les mer...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS