Språk Språk
Siste nytt/Forside/Pressesenter/Pressemeldinger
Ronny 2016[1]_280x323

Av Tom Sottinene og Ronny Wilhelmsen

Støtte til kampen mot den nye Tanaavtalen

Tom Sottinen_300x300.jpgRegjeringens behandling av lokalbefolkningen langs Tanavassdraget er forkastelig, dette kan på sikt svekke våre kollektive rettigheter, sier presidentkandidat Ronny Wilhelmsen.

 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe ønsker at Sametinget gir økonomisk støtte til det varslede gruppesøksmålet mot staten i forbindelse med inngåelsen av Tanaavtalen. Avtalen staten har inngått med Finland medfører et uforholdsmessig stort inngrep i lokalbefolkningens rett til å utøve sitt tradisjonelle fiske som er opparbeidet gjennom langvarig bruk, lovfestet og som i tillegg følger av høyesterettspraksis.

 

  • Vi kommer derfor til å støtte en eventuell søknad som kommer inn fra gruppen av fiskeforeninger som har søkt om å gjennomføre et gruppesøksmål mot staten. Slik vi har forstått det er formålet med en rettssak å få en rettslig avklaring av de materielle og prosessuelle rettighetene vi mener lokalbefolkningen har i denne saken. Slik Tanaavtalen foreligger betyr det i realiteten en styrt avvikling av samisk sedvane og svekkelse av kollektive rettigheter,  sier Arbeiderpartiets presidentkandidat Ronny Wilhelmsen.

     

    "Økonomisk bistand til å gjennomføre saken ser vi på som nødvendig for å sikre at grupperingen som har varslet søksmål, har tilstrekkelige ressurser til å føre en potensiell langvarig kamp mot departementet i rettsystemet. Det vil ikke være mulig for rettighetshaverne uten nødvendig finansiering  å gjennomføre en rettssak, som er så omfattende og som har en så sterk motpart som  staten er. Vi mener også at Sametinget, i tillegg til å bevilge penger, bør vurdere å delta i saken som såkalt partshjelp siden saken inneholder flere elementer som klart ligger innenfor Sametinget formål og virkeområde,  sier Tom Sottinen Arbeiderpartiets 2. kandidat til sametingsvalget i Østre valgkrets.

 

 

Ronny Wilhelmsen- mobil 900 20 789                                                   Tom Sottinen- 412 72 386     

Presidentkandidat                                                                                     Sametingskandidat Østre Valgkrets

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS