Språk Språk
Siste nytt/Forside/Sametingsvalget/Vesthavet

Valgkrets 5 - Vesthavet/Viestarmearra

Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets nr. 5 Vesthavet vil i valgperioden 2013 – 2017 arbeide for:

• At læremidler til samiske elever blir gratis tilgjengelig. Og at refusjonssatsene dekker kommuner og fylkeskommuners reelle kostnader ved å tilby undervisning i og på samisk.
• At samisk ungdom blir motivert til å ta høyere utdanning og at kompetansen tilbakeføres til det samiske samfunn – inkl. desentralisert samisk lærerutdanning til Harstad og Bodø.
• At samer som har mistet sitt språk gjennom fornorskning, gis mulighet til å få lære samisk kostnadsfritt gjennom opplæring/kurs. 

Det er viktig å legge til rette for en revitalisering av pitesamisk språk, samt styrke driftsgrunnlaget for Pitesamisk hus og museum. Dette er noe vi vil ha et tydelig fokus på i perioden gjennom:

• Etablering av kompetansesenter for språkbad-barnehagemodell i Lavangen.
• Etablering av lulesamisk språkbad-barnehage i Bodø.
• Styrke rammevilkårene for de samiske språksentra.
• Styrke driftsrammene for de samiske institusjonene i valgkretsen:
Arran lulesamiske senter, Pitesamisk hus, Vardobaiki samiske senter, Vilgesvarri samiske bosted, Markomeanno, Beaivvealgu, Lulesamisk uke.
• “Kulturbussen” i Sør-Troms utvider sitt område og blir en samisk kulturbuss med base fra språksentrene.
• At fiskeripolitikken skal sikre at lokalsamfunnene langs kysten får nyte godt av råstoffgrunnlaget.
• Sjøsa

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS