Språk Språk
Siste nytt/Forside/Sametingsvalget/Vesthavet

Vesthavet trenger din hjelp for å få representanter på Sametinget!

Er du fylt 18 år, same og ikke står i Sametingets valgmanntall oppfordrer vi deg til å melde deg inn.

Innmelding kan gjøres ved å printe ut papirskjema fra Sametingets hjemmeside eller å foreta en digital innmelding

 

 

Vesthavet valgkrets består av 34 kommuner og strekker seg fra og med Salangen i nord til Lofoten i vest og Meløy i sør. En geografisk stor valgkrets med et stort samisk mangfold.

 

Vi er den eneste valgkretsen som strekker seg over 3 språkområder. Nordlige delen av valgkretsen tilhører det nordsamiske språkområdet og tornesamisk dialekt er i bruk her. Tysfjord er hovedsete for det lulesamiske språket og kulturen, mens Beiarn er kjerneområde for pitesamisk språk og kultur.

 

Disse tre språkene har ulike utgangspunkt og har derfor behov for ulik grad av politisk oppmerksomhet og tiltak. Mens det nordsamiske språket er truet er stillingen til lule- og pitesamisk definert som utryddingstruet av UNESCO. Eksempelvis er det nødvendig med stor grad av revitialiseringstiltak om vi skal redde det pitesamiske språket og kulturen fra å dø ut. Det lulesamiske språket har også betydligere større utfordringer enn det nordsamiske språket. Samtidig står den markasamiske kulturen og språkbruken også i fare om man ikke også her har kontinuerlig politisk oppmerksomhet på temaet.

 

 

Vi er stolte av lule- og markasamisk ungdom som bruker språket og kulturen til å skape aktivitet og næringsvirksomhet i valgkretsen, og vi ønsker fortsatt å være med på å gi disse gode rammebetingelser i fremtiden. Vi ønsker også at pitesamisk område skal få oppleve det samme.

 

I Vesterålen finner vi en stolt sjøsamisk historie som forteller om vikinger som kom til samene for å få sydd båter. Nettopp fordi samene lagde båter som både var raske og sjødyktige. Skjoldehamsdrakten, funnet i ei myr i Vesterålen, fra ca 1000 år e.kr har klare likhetstrekk med dagens lulesamiske kofte. Og rett ved Lofotr Vikingemuseum har man funnet en samisk bosetning fra samme tidsalder som vikingebosetningen. Hele valgkretsen er full av samiske stedsnavn og norske stedsnavn som kan forklares i samiske språk. Men vi trenger enda mer fokus og forskning på betydningen Lofoten og Vesterålen har spilt for den samiske historien.

I tillegg kan vi skilte med levende kystsamisk og reindriftssamisk kultur i hele valgkretsen, som igjen har ulike driftsformer fra område til område.

 

Vesthavet valgkrets har en spennede historie og en utrolig mangfoldig kulturell og språklig variasjon som er verdt å ta vare på.

 

 

Er du fylt 18 år, same og ikke står i Sametingets valgmanntall oppfordrer vi deg til å melde deg inn.

Innmelding kan gjøres ved å printe ut papirskjema fra Sametingets hjemmeside eller å foreta en digital innmelding her:

https://www.sametinget.no/Valg-og-manntall/Innmelding-i-valgmanntallet

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
Web levert av CustomPublish AS